عرضه ثانویه، بیش ارزش گذاری و سهامداران نهادی

دوره 1، شماره 1، 1403، صفحه 23-51

10.22034/jeb.2024.710747

حبیب انصاری سامانی؛ مریم امینیان دهکردی؛ سجاد برندک؛ فروغ قاسمی دهکردی


رویه تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی در بازار سرمایه ایران

دوره 1، شماره 1، 1403، صفحه 69-95

10.22034/jeb.2024.710750

رضا داغانی؛ اشکان نامداری؛ محمد مهدی مومن زاده


کیفیت سیستم‌های کنترل داخلی و شناسایی گزارشگری تحریف‌آمیز در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، 1403، صفحه 96-115

10.22034/jeb.2024.710752

محمد سیرانی؛ مریم میرزائی؛ نبی اله الیاسی؛ الهه پویا؛ ندا صحرایی برجلو


سرریز میان بازار ارز و صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران: مبتنی بر رویکرد VAR-BEKK-GARCH

دوره 1، شماره 1، 1403، صفحه 116-155

10.22034/jeb.2024.710753

مجتبی رستمی نوروزآباد؛ احمد نوعی؛ میلاد شهرازی؛ سامان رحمانی نوروزآباد