پرسش‌های متداول

چگونه مقاله خود را ارسال کنم؟

پس از مطالعه راهنمای نوسندگان، نویسنده مسئول در سامانه نشریه ثبت نام کرده و از پروفایل خود در سامانه، مقاله را ارسال کند.

چگونه مقاله ارسالی خود را پیگیری کنم؟

فقط نویسنده مسئول با بررسی پروفایل خود در سامانه نشریه، می‌تواند وضعیت مقاله را ببیند. هرگونه تغییر در وضعیت مقاله از طریق ایمیل به نویسنده مسئول، اطلاع داده خواهد شد. همچنین شماره تماس ثابت دفتر نشریه در قسمت تماس با ما نوشته شده است.


 

حوزه تخصصی مقالات مورد پذیرش اولیه، کدامند؟

بخش اهداف و موضوعات را مطالعه فرمایید.

آیا ارسال مقاله به این نشریه هزینه دارد؟

خیر، ارسال، پذیرش و انتشار مقاله در این نشریه رایگان است.