دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، 1403، صفحه 1-155 
عرضه ثانویه، بیش ارزش گذاری و سهامداران نهادی

صفحه 23-51

حبیب انصاری سامانی؛ مریم امینیان دهکردی؛ سجاد برندک؛ فروغ قاسمی دهکردی


رویه تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی در بازار سرمایه ایران

صفحه 69-95

رضا داغانی؛ اشکان نامداری؛ محمد مهدی مومن زاده


سرریز میان بازار ارز و صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران: مبتنی بر رویکرد VAR-BEKK-GARCH

صفحه 116-155

مجتبی رستمی نوروزآباد؛ احمد نوعی؛ میلاد شهرازی؛ سامان رحمانی نوروزآباد